İki Telli Kanun ®

         Klasik kanunların üçer telli yapısından farklı olarak birbirini izleyen ikişer telin ardı ardına sıralanmasıyla oluşur. 3 telli kanunlarla aynı ölçüde olması dolayısıyla 28 perdelik bir sesgenliğe ulaşır.

 

       Mandal ölçüleri özel ve daha küçüktür. Tel aralıkları standart kanunlarla aynı olduğu için çalınmada zorluk yaşanmaz. Tuşede herhangi bir değişiklik yoktur. Akord yapmak kolaydır. Sesler birbirine daha kolay kaynaşır.

 

       İcracının sazına alışmasıyla beraber klasik kanunlara göre çalımda rahatlık ve hız kazandırır. Enstrüman üzerindeki baskı azaldığı için saz daha az yorulur. Yapısından dolayı klasik kanunlara göre biraz daha hafif ve uzun ömürlüdür.

 

       Elektro ve derisiz (yarı akustik) versiyonları mevcuttur. Patentli AKS ürünüdür.

Görseller
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun
İki Telli Kanun